Slavnosti solné zlaté stezky

  XXXI. ročník

  23. 6. – 24. 6. 2023

  Slavnosti solné Zlaté stezky

  Charakteristika

  Každoročně je historie a rozkvět města ze 14. – 16. století připomínána na Slavnostech solné Zlaté  stezky, kde je v posledním týdnu měsíce června ukázkami dobových řemesel, kulturními programy, trhy a průvody v historických kostýmech přiblížena sláva města.

  Slavnosti solné Zlaté stezky se konají od roku 1991 každým rokem, což je  důkazem, že jde o celoměstskou akci, která již našla své pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice, jejíž charakter přerostl hranice města a je akcí regionální i mezinárodní.

  Ze slavností se podařilo, a tím i z našeho města, vytvořit místo pro setkávání zástupců měst a kulturních spolků nejen z našeho regionu, České republiky, měst ležících na Zlaté stezce, ale i z ostatních partnerských měst z Německa, Rakouska, Slovenska, Itálie, Litvy.

  Opět se tedy v Prachaticích na konci června představí historie v celé své kráse, současnost pak představí řada našich i zahraničních umělců a předvedou to, čím se lidé dnes chtějí bavit. Budeme mít možnost se seznámit s kulturou různých zemí Evropy, zejména zemí partnerských měst. Město přijme opět řadu zahraničních delegací, souborů, ale i návštěvníků.

  Do celého komplexu slavností jsou zahrnuty i další kulturní programy a akce:

  • program pro děti
  • koncerty
  • vystoupení tanečních a hudebních souborů
  • slavnostní ceremonie a historický průvod
  • historické tržiště, šerm, kejklíři apod

  Slavnosti Zlaté stezky jsou sice jenom jednou za rok, ale Prachatice stojí stále. Jsou městem pohostinným, příjemným a milým a jako stvořeným pro víkendový výlet nebo dlouhodobější dovolenou.

  Těšíme se na Vás v Prachaticích – renesanční perle na Zlaté stezce a bráně Šumavy.

  Historie

  „Vás všechny, ať jste přišli vozmo nebo pěšky,
  ze srdce vítáme na jarmark staročeský“.

  Tento dvojverš zazněl poprvé na Slavnostech Zlaté stezky v Prachaticích v květnu 1969. Skupina kulturních nadšenců okolo tehdejší Osvětové besedy chtěla touto kulturní akcí připomenout zašlou slávu obchodní (Zlaté) stezky z Pasova do Prachatic. Byl osloven tehdy již renomovaný režisér a herec pan Zdeněk Podskalský, který se ujal uměleckého obsahu celých Slavností a po oba dva roky, kdy se akce konala, byl osobně účasten i se svojí ženou Jiřinou Jiráskovou. Další významnou osobností, která se umělecky podílela na tehdejších slavnostech, byl vodňanský spisovatel JUDr. Václav Kopista (Písař), který sepsal pro tuto událost historickou hru Na Zlaté stezce, s příjezdem karavany soumarů.

  Z novinového článku ze 16. června 1969 víme, že se historické pouti zúčastnilo přes 4000 platících návštěvníků a do vlastního programu bylo zapojeno přes 200 účinkujících, převážně z místních dobrovolníků. Obdobná atmosféra byla i v roce 1970, ale rokem 1971 a známých politických důvodů vše skončilo na dlouhých 20 let. Od roku 1991, byly slavnosti obnoveny s tím, že organizátoři scénářem a koncepcí slavností navázali na tradice a oslavy z uvedených let.

  Vstupné

  Na Slavnosti solné Zlaté stezky si můžete zakoupit vstupenky v Infocentru na adrese Velké náměstí 1, 38301 Prachatice
  od 01.06. do 21.06.2023.


  Ceník vstupného:

  v předprodeji – 150 Kč
  na místě – 200 Kč
  zlevněná – 80 Kč
  (ZTP, ZTP/P, děti 11 – 15 let a starší 65 let)

  Děti do 10 let a kostýmovaní ZDARMA

  Všechny vstupenky platí na oba dny.

  Po dobu konání slavností vstup do Prachatického muzea ZDARMA

  Půjčování kostýmů

  Zájemci o půjčení kostýmu na Slavnosti solné Zlaté stezky 2023 si jej mohou vyzvednout 21.6.2023 od 09:00-11:00 h.
  a od 12:00-17:00 h., v budově KIS Prachatice, Horní 170, Prachatice.

  Kontakt: Iveta Jiroušková, tel.: 604 532 388

  Slavnosti solné Zlaté stezky

  Kontakt na pořadatele

  Město Prachatice
  Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
  tel.: 388 607 530
  e-mail: mklinecka@mupt.cz

  KIS Prachatice p. o.
  Horní 111, 383 01 Prachatice
  tel.: 388 607 227
  e-mail: vhouskova@kisprachatice.cz

  Termíny slavností

  23. – 24. 6. 2023

  28. – 29. 6. 2024

  27. – 28. 6. 2025

  Průvod