Slavnosti solné zlaté stezky

  XXXI. ročník

  23. 6. – 24. 6. 2023

  Slavnosti solné Zlaté stezky

  Charakteristika

  Každoročně je historie a rozkvět města ze 14. – 16. století připomínána na Slavnostech solné Zlaté  stezky, kde je v posledním týdnu měsíce června ukázkami dobových řemesel, kulturními programy, trhy a průvody v historických kostýmech přiblížena sláva města.

  Slavnosti solné Zlaté stezky se konají od roku 1991 každým rokem, což je  důkazem, že jde o celoměstskou akci, která již našla své pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice, jejíž charakter přerostl hranice města a je akcí regionální i mezinárodní.

  Ze slavností se podařilo, a tím i z našeho města, vytvořit místo pro setkávání zástupců měst a kulturních spolků nejen z našeho regionu, České republiky, měst ležících na Zlaté stezce, ale i z ostatních partnerských měst z Německa, Rakouska, Slovenska, Itálie, Litvy.

  Opět se tedy v Prachaticích na konci června představí historie v celé své kráse, současnost pak představí řada našich i zahraničních umělců a předvedou to, čím se lidé dnes chtějí bavit. Budeme mít možnost se seznámit s kulturou různých zemí Evropy, zejména zemí partnerských měst. Město přijme opět řadu zahraničních delegací, souborů, ale i návštěvníků.

  Do celého komplexu slavností jsou zahrnuty i další kulturní programy a akce:

  • program pro děti
  • koncerty
  • vystoupení tanečních a hudebních souborů
  • slavnostní ceremonie a historický průvod
  • historické tržiště, šerm, kejklíři apod

  Slavnosti Zlaté stezky jsou sice jenom jednou za rok, ale Prachatice stojí stále. Jsou městem pohostinným, příjemným a milým a jako stvořeným pro víkendový výlet nebo dlouhodobější dovolenou.

  Těšíme se na Vás v Prachaticích – renesanční perle na Zlaté stezce a bráně Šumavy.

  Historie

  „Vás všechny, ať jste přišli vozmo nebo pěšky,
  ze srdce vítáme na jarmark staročeský“.

  Tento dvojverš zazněl poprvé na Slavnostech Zlaté stezky v Prachaticích v květnu 1969. Skupina kulturních nadšenců okolo tehdejší Osvětové besedy chtěla touto kulturní akcí připomenout zašlou slávu obchodní (Zlaté) stezky z Pasova do Prachatic. Byl osloven tehdy již renomovaný režisér a herec pan Zdeněk Podskalský, který se ujal uměleckého obsahu celých Slavností a po oba dva roky, kdy se akce konala, byl osobně účasten i se svojí ženou Jiřinou Jiráskovou. Další významnou osobností, která se umělecky podílela na tehdejších slavnostech, byl vodňanský spisovatel JUDr. Václav Kopista (Písař), který sepsal pro tuto událost historickou hru Na Zlaté stezce, s příjezdem karavany soumarů.

  Z novinového článku ze 16. června 1969 víme, že se historické pouti zúčastnilo přes 4000 platících návštěvníků a do vlastního programu bylo zapojeno přes 200 účinkujících, převážně z místních dobrovolníků. Obdobná atmosféra byla i v roce 1970, ale rokem 1971 a známých politických důvodů vše skončilo na dlouhých 20 let. Od roku 1991, byly slavnosti obnoveny s tím, že organizátoři scénářem a koncepcí slavností navázali na tradice a oslavy z uvedených let.

  Vstupné

  Na Slavnosti solné Zlaté stezky si můžete zakoupit vstupenky v Infocentru na adrese Velké náměstí 1, 38301 Prachatice
  od 01.06. do 21.06.2023.


  Ceník vstupného:

  v předprodeji – 150 Kč
  na místě – 200 Kč
  zlevněná – 80 Kč
  (ZTP, ZTP/P, děti 11 – 15 let a starší 65 let)

  Děti do 10 let a kostýmovaní ZDARMA

  Všechny vstupenky platí na oba dny.

  Po dobu konání slavností vstup do Prachatického muzea ZDARMA

  Půjčování kostýmů

  Zájemci o půjčení kostýmu na Slavnosti solné Zlaté stezky 2023 si jej mohou vyzvednout 21.6.2023 od 09:00-11:00 h.
  a od 12:00-17:00 h., v budově KIS Prachatice, Horní 170, Prachatice.

  Kontakt: Iveta Jiroušková, tel.: 604 532 388

  Slavnosti solné Zlaté stezky

  informace pro občany s trvalým bydlištěm v placené zóně

  Během konání Slavností Solné zlaté stezky 23.06.-24.06.2023 bude omezen provoz na komunikacích a vstup do částečně placené zóny MPR města Prachatice.
  Placená zóna se bude týkat úseku: Velké náměstí, Kostelní náměstí.

  Obracíme se na Vás s žádostí, abyste omezili provoz v těchto dnech v ulicích historického jádra a parkovali mimo historické jádro. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste se předzásobili než budou samotné slavnosti zahájeny, tj. do čtvrtka 22. 6. 2023.

  Lidé s trvalým bydlištěm v placené zóně (viz. výše), kteří se budou chtít v době Slavností solné Zlaté stezky pohybovat i mimo tuto oblast, si mohou, na základě předložení občanského průkazu, vyzvednout vstupenky v Infocentru nejpozději do 21. 6. 2023.

  Na volné vstupenky mají nárok i občané trvale žijící v placené zóně bez uvedení trvalého pobytu v občanském průkazu. Vstupenky jim budou vydány na základě předložené originální nájemní smlouvy rovněž v Infocentru, nejpozději do 21. 6. 2023.

  informace pro podnikatele v placené zóně

  Podnikatelé provozující svou činnost v placené zóně obdrží individuálně od pověřených zaměstnanců MěÚ Prachati- ce vstupenky pro sebe a své zaměstnance, kteří v době výběru vstupného musí z pracovních důvodů opustit placený prostor a opětovně se vracet dle předložených pracovních smluv.

  Uzavírky související se Slavnostmi solné Zlaté stezky

  V době konání Slavností solné Zlaté stezky ve dnech 23.–24. 6. 2023, bude uzavírka v úseku: Hradební ulice, Zlatá stezka, Solní ulice, Poštovní ulice, Velké náměstí, Kostelní náměstí, Křišťanova ulice, Věžní ulice, Husova ulice, Dlouhá ulice, Horní ulice a Neumannova ulice.

  Uzavírky související se Slavnostmi solné Zlaté stezky proběhnou v následujících termínech:

  1. Velké náměstí v úseku od domu č. p. 3 k domu č. p. 184 v termínu od 22. 6. 2023 od 5.00 hod. do 23. 6. 2023 do 6.00 hod.
  2. Místní komunikace v ulicích Velké náměstí, Poštovní, Solní, Dlouhá, Horní, Neumannova, Husova, Věžní, Křišťanova, Kostelní náměstí v termínu od pátku 23. 6. 2023 od 6.00 hod do neděle 25. 6. 2023 do 10.00 hod.
  3. Místní komunikace v ulici Solní (od Křižovatky Jánská – Zlatá stezka – Solní ke křižovatce Solní – Hradební), Místní komunikace v ulici Hradební (od křižovatky SNP – Hradební ke křižovatce Solní – Hradební) – v termínu od pátku 23. 6. 2023 od 6.00 hod do neděle 25. 6. 2023 do 10.00 hod.
  4. Ulice Zahradní (od křižovatky Malé náměstí – Vodňanská – Zvolenská – Zahradní k okružní křižovatce Slámova – Krum- lovská – Jánská – Zahradní) v sobotu 24. 6. 2023 od 6.00 do 12.00 hod.
  5. Ulice Zlatá stezka od ZŠ Zlatá stezky ke gymnáziu bude uzavřena v době řazení průvodu v sobotu 24. 6. 2023 (cca od 9.00 do 10.30 hod.)

  V trase průvodu bude silniční provoz řízen Policií ČR KŘ JčK dopravním inspektorátem Prachatice a Městskou policií Prachatice.

  Bližší aktuální informace k uzavírkám sledujte na www.prachatice.eu.

  Z důvodu konání uvedených slavností vyzýváme všechny provozovny, stavební firmy a majitele objektů v historické části města, aby v uvedeném termínu, nejpozději do čtvrtka 22. 6. 2022 odklidili všechny překážky z místních komunikací a veřejného prostranství (stavební materiál, zaparkovaná vozidla apod.) Zároveň vyzýváme vlastníky provozoven, aby jejich zásobování směřovali mimo dny 23.–24. 6. 2023.
  Z důvodu ztížené dopravní situace a navržených objízdných tras dále vyzýváme firmy a provozovny využívající k zásobování vozidla delších rozměrů na uzavírkou dotčených komunikacích, aby dopravu směřovali rovněž mimo dny 23.–24. 6. 2023.

  Kontakt na pořadatele

  Město Prachatice
  Velké nám. 3, 383 01 Prachatice
  tel.: 388 607 530
  e-mail: mklinecka@mupt.cz

  KIS Prachatice p. o.
  Horní 111, 383 01 Prachatice
  tel.: 388 607 227
  e-mail: vhouskova@kisprachatice.cz

  Termíny slavností

  23. – 24. 6. 2023

  28. – 29. 6. 2024

  27. – 28. 6. 2025

  Průvod